Kennismaken
Menu
Sluiten

Wat is een gezonde DSCR?

Een DSCR van 1,0 betekent dat je precies genoeg winst hebt om de rente en aflossing te dekken, maar er is geen ruimte voor onverwachte kosten of tegenvallers. Een DSCR onder 1,0 geeft aan dat je niet genoeg verdient om aan je financiële verplichtingen te voldoen.

Over het algemeen wordt een DSCR van 1,2 als het absolute minimum beschouwd voor een gezonde financiële situatie. Dit betekent dat je 1,2 keer zoveel winst genereert als nodig is om je leningsverplichtingen te dekken. Een DSCR van 1,5 of hoger wordt echter als comfortabeler beschouwd, waardoor je meer speelruimte hebt voor onvoorziene omstandigheden.