Kennismaken
Menu
Sluiten

Wat is de DSCR?

DSCR staat voor Debt Service Coverage Ratio, in het Nederlands vertaald als de financieringslasten dekking. Dit kengetal geeft aan in hoeverre jouw bedrijf in staat is om de rente en aflossingen van een lening te betalen uit de vrije kasstroom. Met andere woorden, het laat zien of jouw onderneming voldoende kasstroom genereert om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.