Kennismaken
Menu
Sluiten

Hoe bereken ik cashflow?

Directe methode: inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom. Hiermee wordt inzichtelijk welke bedragen er binnenkomen en uitgaan over een bepaalde periode. Dit wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd en maakt praktisch inzichtelijk hoe de geldstromen lopen.

Indirecte methode: de basis hiervoor zijn de jaarcijfers en het begint met het nettoresultaat uit de winst- en verliesrekening. Vervolgens worden aanpassing gemaakt voor non-cash posten zoals afschrijvingen en voorzieningen. Ten slotte worden veranderingen in werkkapitaal, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten toegevoegd. Met deze methode kun je analyseren hoe de geldstromen zijn verdeeld in operationele en niet-operationele activiteiten en geeft antwoord op hoe jouw cashflow is opgebouwd.

Rekenvoorbeeld:

Je bedrijf heeft een nettoresultaat van € 100.000 over het boekjaar 2022. De afschrijvingen bedroegen € 50.000 en er was een voorziening getroffen van € 10.000. De waarde van de voorraad nam toe met € 20.000, de debiteuren namen af met € 5.000 en de crediteuren namen toe met € 8.000.

In 2022 heb je geïnvesteerd in een nieuwe machine voor € 250.000. Hiervoor is een financiering aangetrokken van € 200.000. Hierop is dit jaar al € 20.000 afgelost.

Nettoresultaat€ 100.000
Afschrijvingen+€ 50.000
Mutatie voorzieningen+€ 10.000
Bruto operationele cashflow€ 160.000
Verandering in voorraad– € 20.000
Verandering in debiteuren+ € 5.000
Verandering in crediteuren+ € 8.000
Verandering in overige kortlopende vorderingen/schulden€ 0
Netto operationele cashflow€ 153.000
Investeringen– € 250.000
Financieringen+ € 200.000
Aflossing– € 20.000
Vrije cashflow€ 83.000

 

Meer vragen:
Wat betekent hypothecaire inschrijving?
Wat is een hypothecaire inschrijving?
Wat kost een hypothecaire inschrijving?
Hoe werken aandelen?
Hoe werkt inkopen in een bedrijf?
Hoe inkopen in een bedrijf?
Hoe kan ik lenen bij Jild?
Hoe kan ik investeren bij Jild?
Waar investeert Jild in?
Wat is Jild Finance?
Hoe bereken je eigen vermogen?
Wat is een durfkapitaalfonds?
Wat betekent durfkapitalist?
Wat is kenmerkend voor durfkapitaal?
Hoe werkt durfkapitaal?
Wat betekent DSCR?
Wat is een gezonde DSCR?
Hoe bereken je de DSCR?
Wat is de DSCR?
Hoeveel procent is voor de investeerder?
Hoe bereik je investeerders?
Hoe vind ik een particuliere investeerder?
Hoe kom ik aan een investeerder?
Waar moet ik op letten wanneer ik een familiebedrijf wil overnemen?
Hoeveel kost het om een familiebedrijf over te nemen?
Hoe neem je een familiebedrijf over?
Hoe werkt een ESOP?
Wat betekent ESOP?
Wat is het voordeel van een franchise?
Waar moet je op letten als je een franchise wilt beginnen?
Wat zijn de nadelen van franchising?
Wat is franchise overname?
Hoe bereken je rekening courant krediet?
Waar plaats je een rekening courant krediet op de balans?
Wat is een Rekening Courant Krediet?
Wat is LTV waarde bij een hypotheek?
Wat betekent LTV?
Wat is LTV?
Wat zijn de belastinggevolgen als ik de drempel Wet Excessief Lenen overschrijd?
Zijn er uitzonderingen op de Wet Excessief Lenen?
Hoe worden schulden berekend onder de Wet Excessief Lenen?
Wie wordt beïnvloed door de €700.000 drempel in de Wet Excessief Lenen?
Wat is de Wet Excessief Lenen bij eigen vennootschap?
Wat is een goede ROI?
Hoe bereken je ROI?
Wat is ROI?
Hoe werkt een verhuurhypotheek?
Wat is een verhuurhypotheek?
Waarom investeren in vastgoed?
Hoe kan ik investeren in vastgoed?