Kennismaken
Menu
Sluiten

Hoe bereken ik cashflow?

Directe methode: inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom. Hiermee wordt inzichtelijk welke bedragen er binnenkomen en uitgaan over een bepaalde periode. Dit wordt ook wel een liquiditeitsprognose genoemd en maakt praktisch inzichtelijk hoe de geldstromen lopen.

Indirecte methode: de basis hiervoor zijn de jaarcijfers en het begint met het nettoresultaat uit de winst- en verliesrekening. Vervolgens worden aanpassing gemaakt voor non-cash posten zoals afschrijvingen en voorzieningen. Ten slotte worden veranderingen in werkkapitaal, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten toegevoegd. Met deze methode kun je analyseren hoe de geldstromen zijn verdeeld in operationele en niet-operationele activiteiten en geeft antwoord op hoe jouw cashflow is opgebouwd.

Rekenvoorbeeld:

Je bedrijf heeft een nettoresultaat van € 100.000 over het boekjaar 2022. De afschrijvingen bedroegen € 50.000 en er was een voorziening getroffen van € 10.000. De waarde van de voorraad nam toe met € 20.000, de debiteuren namen af met € 5.000 en de crediteuren namen toe met € 8.000.

In 2022 heb je geïnvesteerd in een nieuwe machine voor € 250.000. Hiervoor is een financiering aangetrokken van € 200.000. Hierop is dit jaar al € 20.000 afgelost.

Nettoresultaat € 100.000
Afschrijvingen +€ 50.000
Mutatie voorzieningen +€ 10.000
Bruto operationele cashflow € 160.000
Verandering in voorraad – € 20.000
Verandering in debiteuren + € 5.000
Verandering in crediteuren + € 8.000
Verandering in overige kortlopende vorderingen/schulden € 0
Netto operationele cashflow € 153.000
Investeringen – € 250.000
Financieringen + € 200.000
Aflossing – € 20.000
Vrije cashflow € 83.000