Kennismaken
Menu
Sluiten
Investeren in vastgoed

Eijgen Finance helpt ondernemers en vastgoedbeleggers bij het investeren in vastgoed. Dit doen wij niet alleen door de financiering te regelen voor een vastgoedproject, maar ook door de ondernemer te begeleiden en adviseren in de zaken eromheen. Voordat je gaat investeren in vastgoed is het namelijk belangrijk eerst goed onderzoek te doen, je eigen financiële doelen, je risicotolerantie en tijdshorizon goed in beeld te hebben. Investeren in vastgoed kent een aantal voordelen. Het heeft een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom door de huurinkomsten. Dit levert een constante kasstroom op, vooral als het pand goed verhuurd is.

Vastgoed kan dienen als een goede bescherming tegen inflatie. In tijden van inflatie stijgen vaak de huurprijzen en de waarde van het vastgoed. Over het algemeen vertoont vastgoed de neiging om in waarde te stijgen na verloop van tijd. Je hebt als vastgoedbelegger ook de mogelijkheid om waarde toe te voegen doormiddel van renovaties, uitbreiding of herontwikkeling. Ook kan vastgoed dienen als waardevolle diversificatie in een beleggingsportefeuille met aandelen of obligaties. Om je op weg te helpen gaan wij in deze blog verder in op de verschillende investeringsmogelijkheden in vastgoed.

Het belang van stakeholders

Er wordt veel gesproken over het belang van stakeholders voor een onderneming. Maar wat is een stakeholder precies? En waarom is het hebben van stakeholders zo belangrijk? In deze kennisblog geven we een heldere uitleg. Niet alleen van de betekenis maar ook over de effecten van goede stakeholders ten opzichte van je bedrijfssucces en de reputatie van je onderneming.

“Achter sterke merken schuilen betrokken bedrijven” Will Hutton

Stakeholder is een Engelse term, welke met betrekking tot het bedrijfsleven in het Nederlands ‘belanghebbende’ betekent. Wanneer we over stakeholders praten, dan bedoelen we dus mensen en partijen die belang hebben en betrokken zijn bij jouw onderneming. Mensen die er belang bij hebben dat jouw bedrijf goed loopt, succes heeft en groeit. De term gaat echter nog wel wat verder dan alleen een belang hebben bij, de betrokken personen hebben namelijk zelf ook invloed op de prestaties van het bedrijf.

Wat is EBITDA?

In verschillende situaties komt het begrip EBITDA naar voren, zoals bij investeringen, financieringsaanvragen of bedrijfsovernames. EBITDA is een belangrijke maatstaaf voor zowel ondernemingen als financiers. Het is namelijk een winstbegrip wat niet makkelijk te manipuleren is en daarom zijn bedrijven goed te beoordelen aan de hand van hun EBITDA. Het geeft inzicht in de operationele prestaties van een bedrijf.

In deze kennisblog geven we een heldere uitleg over de betekenis van EBITDA en waar je deze term tegen kunt komen.

De definitie en werking van kapitaalmarktrente uitgelegd.

Ontdek wat kapitaalmarktrente precies is, hoe het functioneert en welke impact het heeft op de economie. Deze kennisblog geeft een heldere uitleg over de kapitaalmarktrente.

De kapitaalmarktrente is de rente die partijen betalen om op de kapitaalmarkt te lenen. Banken en bijvoorbeeld institutionele beleggers lenen op de kapitaalmarkt. Er kan geleend worden in looptijden van twee tot veertig jaar. Omdat de kapitaalmarktrente de inkoop is van bijvoorbeeld banken hebben fluctuaties van de kapitaalmarktrente direct invloed op het tarief wat zij op dat moment doorrekenen bij nieuwe of te verlengen financieringen. Dit artikel helpt je de kapitaalmarktrente beter te begrijpen, de invloed hiervan op de bankrentes en geeft een voorzichtige prognose over de ontwikkeling.

Carve out – Wat is het en waarom wordt het gedaan?

Het was een historisch moment in 2019. Philips nam afscheid van licht. Het bedrijf verkocht alle aandelen van Signify, de voormalige lichttak van het bedrijf. De gloeilamp waar het allemaal mee begon en waar Eindhoven haar naam als Lichtstad aan te danken heeft. Philips heeft hiermee afscheid genomen van een bepaald onderdeel van haar bedrijf. Dit wordt ook wel een carve out genoemd.

Cash pooling

In de kennisblog van deze week leggen we uit wat Cash Pooling is en hoe het precies werkt. We leggen uit wanneer je cash pooling kunt toepassen en welk effect dat heeft.

Werkkapitaal, de ruggengraat van elk bedrijf.

In deze kennisblog ontdek je waarom werkkapitaal zo cruciaal is voor een bedrijf. We leggen uit hoe werkkapitaal invloed heeft op een bedrijf en hoe het idealiter moet worden beheerd.

Wat zegt omloopsnelheid over jouw bedrijf?

Het is een veel gehoorde financiële term, de omloopsnelheid van je debiteuren, crediteuren en voorraden. Maar wat zegt het nou precies? En wat kun je ermee als ondernemer? In deze kennisblog wordt antwoord gegeven op alle vragen rondom omloopsnelheid.

Gevolgen wijzigingen Box III stelsel voor investeerders

Vanaf 2026 wil het kabinet overgaan naar een nieuw box III belastingsysteem dat is gebaseerd op werkelijk rendement. Of dit gerealiseerd gaat worden nu het kabinet is gevallen, is maar de vraag. In ieder geval is voor de overgangsperiode van 2023 tot en met 2025 voor box III een tijdelijke wetgeving ingevoerd met een nieuwe rekenmethode voor het rendement. Deze rekenmethode is gebaseerd op de werkelijke vermogensmix. Welke gevolgen heeft dit voor jou als investeerder? Dat wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Goodwill, wat is het en waarom is het belangrijk?

Tijdens bedrijfsovernames komt vaak de term ‘goodwill’ naar voren. Wat is goodwill, hoe bereken je het en waar moet je op letten? Je leest het allemaal in deze kennisblog.

Wat is investeren en hoe begin je ermee?

Investeren is een breed begrip. Bij investeren denken wij meteen aan ondernemers die investeren in hun bedrijf. Door het aanschaffen van machines, aannemen van personeel of het duurzaam maken van hun bedrijfspand. Maar investeren is een veel groter begrip. Je kunt met geld investeren maar ook met tijd, inzet of kennis. Je kunt investeren in je bedrijf maar ook in jezelf, je woonomgeving of je gezin. Denk bijvoorbeeld aan het helpen van je kind bij het maken van huiswerk, dit is een investering van tijd in de toekomst van je kind.

Gevolgen wijzigingen Box III stelsel voor de vastgoedbelegger

Vanaf 2026 wil het kabinet overgaan naar een nieuw box III belastingsysteem dat is gebaseerd op werkelijk rendement. Voor de overgangsperiode van 2023 tot en met 2025 is voor box III een tijdelijke wetgeving ingevoerd met een nieuwe rekenmethode voor het rendement. Deze rekenmethode is gebaseerd op de werkelijke vermogensmix.

Daarnaast wijzigt de zogenaamde leegwaarderatio aanzienlijk. De leegwaarderatio geeft recht op verlaging van de WOZ-waarde. Deze mag je toepassen op onroerend goed dat verhuurd is aan mensen met huurbescherming en hangt af van de huuropbrengst in relatie tot de WOZ-waarde. De factor waarmee je de WOZ-waarde mag aanpassen wijzigt aanzienlijk.  Welke gevolgen heeft dit voor jou als vastgoedbelegger? Dat wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Nieuwe Eijgen Finance vestigingen geopend in Den Bosch en Hilversum

De vraag naar onafhankelijk financieel advies onder het MKB in Nederland blijft maar groeien. Ondernemers vinden steeds gemakkelijker de weg naar een onafhankelijk intermediair, juist in het midden van het land.

“Ondernemers weten ons steeds beter te vinden, dat merken we op al onze vestigingen. We zijn blij met een groeiend marktaandeel maar het legt wel extra druk op onze inspanningen om kwalitatieve adviseurs te werven. Want we zijn niet bereid om op dat vlak concessies te doen, ondernemers moeten er bij ons altijd zeker van kunnen zijn dat ze het beste advies krijgen en de beste financiering uit de markt hebben gehaald, samen met hun Eijgen Finance adviseur. We zijn daarom ontzettend blij met deze twee nieuwe vestigingen. Met twee adviseurs afkomstig uit het bankwezen met kantoren in rayons waar veel gebeurt, mooi centraal gelegen.” zo licht Johan Westra, eigenaar van de franchiseformule Eijgen Finance, de opening van Eijgen Finance Het Gooi en Eijgen Finance Den Bosch toe.

Wat is vastgoed?

Vastgoed is een ander woord voor onroerend goed. Met onroerend goed bedoelen we zowel de grond als alle gebouwen, woningen, commerciële en industriële complexen die zich op dat stuk grond bevinden.
Alle panden en zaken die op een duurzame manier met de grond verenigd zijn vallen onder onroerend goed.

Er wordt in vastgoed geïnvesteerd of belegd omdat dit vaak een stabiele vorm van inkomsten oplevert die weinig last heeft van inflatie. Maar wat wordt hier precies mee bedoeld? En wat komt er allemaal bij kijken? Dat wordt in deze blog verder uitgelegd.

Wat zijn liquide middelen?

Wanneer valt een bedrag onder liquide middelen op de balans? Waarom is het belangrijk om als ondernemer liquide middelen tot je beschikking te hebben? En waarom zijn liquide middelen niet hetzelfde als eigen vermogen?

Stuk voor stuk belangrijke vragen wanneer je de balans van je onderneming beter wilt begrijpen.

Ben je benieuwd naar de antwoorden op deze vragen over liquide middelen? Wij hebben alles voor je uiteengezet in deze kennisblog.

Waarmee kunnen we je helpen?